ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Organizace zápisu dětí do 1. ročníku základní školy na školní rok 2020/2021

Na základě nouzového stavu v České republice bude průběh zápisu probíhat takto:

Rodiče budoucích žáků obdrží doporučený dopis, který bude obsahovat tyto dokumenty-
A, žádost o přijetí do 1.ročníku – vyplní rodiče;
B, zápisní list – vyplní rodiče;
C, žádost o odklad školní docházky (vyplní pouze rodiče, kteří budou na základě školní nezralosti dítěte žádat o odklad)

Tyto vyplněné dokumenty je nutné předat škole následujícími možnými způsoby do 20. 4. 2020:
1, datovou schránkou, naše ID: pebmm9k
2, poštou doporučeným dopisem
3, vhozením dokumentů v obálce do poštovní schránky školy u hlavního vchodu

Na základě těchto dokumentů škola vystaví rozhodnutí o přijetí nebo rozhodnutí o odkladu. Tato rozhodnutí budou následovně umístěna na webové stránce naší školy pod registračními čísly. Registrační čísla vašich dětí vám budou sdělena prostřednictvím vašich mailových adres.
K žádosti o odklad škola podle zákona musí požadovat stanovisko o školní nezralosti od dětského lékaře a od školského poradenského střediska. Tyto dva dokumenty (pokud je již nemáte) budeme vzhledem k stávajícím omezením požadovat dodatečně.

V Jindřichově Hradci dne 24. 3. 2020