ÚŘEDNÍ HODINY

Ředitelství školy oznamuje, že po dobu přerušení výuky na  základní škole jsou úřední hodiny stanoveny takto:

pondělí: 8,15 hodin – 10,00 hodin

čtvrtek: 8,15 hodin – 10,00 hodin

V případě neodkladných záležitostí kontaktujte elektronicky vedení školy na adrese:

info@5zsjh.cz

V Jindřichově Hradci dne 12. 3. 2020

 

 

                                                                 ředitel školy: PaedDr. Pavel Štefl, v.r.