PEDAGOGICKÝ SBOR 2019/2020

 Jméno, příjmení

 TU/Pozn

Tel.

Mail

PaedDr. Pavel Štefl  ředitel školy  384 324 412 pstefl@5zsjh.cz
Mgr. Alena Mazancová  zástupce ředitele amazancova@5zsjh.cz
 Mgr. Eva Čeloudová 1. A  eceloudova@5zsjh.cz

Mgr. Daniela Fleischmannová

8. B

dfleischmannova@5zsjh.cz

Mgr. Tomáš Vybíral

tvybiral@5zsjh.cz

Mgr. Petra Grünnova

4. A

pgrunnova@5zsjh.cz

Mgr. Petra Kratochvilova

7. B

pkratochvilova@5zsjh.cz

Mgr. Soňa Hronová

shronova@5zsjh.cz

Mgr. Romana Poznánová

6. A

rpoznanova@5zsjh.cz

Mgr. Markéta Tomanová

mtomanova@5zsjh.cz

Mgr. Iva Záhorková

3. A

izahorkova@5zsjh.cz

Kateřina Tůmová

ktumova@5zsjh.cz

Mgr. Jitka Mátlová

9. A

jmatlova@5zsjh.cz

Mgr. Zdeňka Mlčáková

2. B

zmlcakova@5zsjh.cz

Mgr. Anděla Mrkvičková

5. A

amrkvickova@5zsjh.cz

Mgr. Libor Nedělka

lnedelka@5zsjh.cz

 Mgr. Olga Němcová

 

1. B

 onemcova@5zsjh.cz

Mgr. Marcela Plucarová

7. A

mplucarova@5zsjh.cz
Mgr. Hana Pragerová  2. A  hpragerova@5zsjh.cz
Mgr. Alice Strnadová  – astrnadova@5zsjh.cz
Mgr. Kateřina Bambulová  5. B  kbambulova@5zsjh.cz

Mgr. Věra Stachová

vstachova@5zsjh.cz

 Mgr. Věra Stárková  6. B vstarkova@5zsjh.cz
 Mgr. Dagmar Tupá  3. B  dtupa@5zsjh.cz

Mgr. Dana Valášková

9. B

dvalaskova@5zsjh.cz

 Mgr. Iveta Valentová  4. B  ivalentova@5zsjh.cz

Mgr. Jitka Vyhlídková

8. A/výchovný poradce

jvyhlidkova@5zsjh.cz

——————–

—————–

———–

——————-

Lucie Kopáčková

asistent

 

lkopackova@5zsjh.cz

Kateřina Bartušková

asistent

kbartuskova@5zsjh.cz

Lenka Cejpková

asistent

lcejpkova@5zsjh.cz

Kristýna Duchoňová

asistent

 

kduchonova@5zsjh.cz

Věra Šujaková

asistent

 

vsujakova@5zsjh.cz

Hana Müllerová asistent  hmullerova@5zsjh.cz

————————-

———————-

————

—————————–

Hana Tipplová

školní družina

384324431

htipplova@5zsjh.cz

Bc. Petra Ouhelová

školní družina

pouhelova@5zsjh.cz

Dana Pixová

školní družina

dpixova@5zsjh.cz

Veronika Kolmanová

školní družina

vkolmanova@5zsjh.cz

————————-

————————— ————–

———————–

Lenka Švecová

 sekretářka

384324431

 sekretariat@5zsjh.cz

Olga Svobodová

vedoucí jídelny

384324109

osvobodova@5zsjh.cz

Jan Šimek

školník

384324431

———————

—————–

———–

——————–

Bc. Radek Kubíček

pověřenec pro ochranu GDPR

585155100

kubicek.dpo@kconsulting.cz

 
Fax: 384324412