ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Organizace zápisu dětí do 1. ročníku základní školy na školní rok 2020/2021 Na základě nouzového stavu v České republice bude průběh zápisu probíhat takto: Rodiče budoucích žáků obdrží doporučený dopis, který bude obsahovat tyto dokumenty- A, žádost o přijetí do 1.ročníku – vyplní rodiče; B, zápisní list – vyplní rodiče; C, žádost o odklad školní […]

...


UPOZORNĚNÍ

Naše škola na základě rozhodnutí starosty města vykonává od 23. 3. 2020 do odvolání péči o děti od 6 do 10 let, o které nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče, kteří jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníky ozbrojených bezpečnostních sil. Kontakty školy: Mail: info@5zsjh.cz Telefon: 384 324 431, 384 324 412, […]

...


ÚŘEDNÍ HODINY

Ředitelství školy oznamuje, že po dobu přerušení výuky na  základní škole jsou úřední hodiny stanoveny takto: pondělí: 8,15 hodin – 10,00 hodin čtvrtek: 8,15 hodin – 10,00 hodin V případě neodkladných záležitostí kontaktujte elektronicky vedení školy na adrese: info@5zsjh.cz V Jindřichově Hradci dne 12. 3. 2020                                                                      ředitel školy: PaedDr. Pavel Štefl, v.r.

...


MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Vláda ČR ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví zakazuje s účinností od 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základních a středních školách a školských zařízení podle zákona č. 561/2004, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem […]

...


DOMEČKU, KDO V TOBĚ PŘEBÝVÁ …?

Již několik měsíců mají žáci 5. A ve své třídě tzv. vermikompostér. Je to nádoba určená ke zpracování kuchyňského bioodpadu pomocí kalifornských žížal. Kluci a holky z 5. A se o něj poctivě starají a přesně vědí, co do něj patří a co naopak v žádném případě. V pátek 14. 2. si pro své kamarády […]

...


 DEN NARUBY

Výuka na naší škole se v pátek 7. června otočila vzhůru nohama. Děti z 6. – 9. ročníku se na dvě hodiny staly učiteli pro své mladší spolužáky. Noví učitelé se snažili pojmout učivo zábavně, a proto si připravili učení hrou, nebo se změnili v pohádkové bytosti, piráty a indiány. Mladší děti své nové učitele […]

...


RAFTY 2019

10. 6. – 13. 6. 2019 se deváté třídy (9. ABC) zúčastnily výletu na raftech. Zdolali jsme 70 km nezkrotné řeky Vltavy. Naše spálené kolena a opálené vesty vystihují počasí uplynulých 3 dnů. Žádný den neproběhl bez vodní bitvy. Ale nejlepší zážitek bylo sjíždění jezů a „fake jezů“(peřeje :-)), které byly častější. Velké dík patří […]

...


 9. C VE ŠKOLCE

Dne 6. 12. 2018 třída 9. C uspořádala pro mateřskou školku ČERTOVSKÉ PŘEDSTAVENÍ. Žáci byli převlečeni do kostýmů čertů, andělů a Mikuláše. Pro děti byl připraven program formou her a rozdáváním drobných dárečků v podobě perníčků. Dne 5.6.2019 se konala druhá akce,DEN DĚTÍ. Žáci se tentokrát převlekli do kostýmů pohádkových bytostí a měli připravené soutěže a […]

...